ET Genealogy - Släkten Windahl

Släkten Windahl

Släkten Windahl härstammar från Blekinge, där den äldste kände släktmedlemmen var båtsmannen Per Månsson (1690-1762), som bar namnet Starre under sin tid som båtsman. Senare var han bonde i Ry i Bräkne-Hoby, men dog i Ettebro, Ronneby landsförsamling. Hans son Petter (1713-1779) tog namnet Windahl omkring 1730, när han flyttade till Karlskrona och blev timmerman vid varvet. De följande generationerna tjänstgjorde i flottan, och deltog i de stora slagen vid Hogland och Svensksund m.m.

Den siste sjöofficeren var Johan Leopold Windahl, (1812-1889), som senare övergick i civil tjänst och blev lotsfördelningschef i Västervik. Han och hans hustru Sophie von Köhler, (1825-1907), hade många barn, varav dottern Amy Rafaela (Ella) gifte sig med Alfred Gabriel Nathorst, och blev så småningom föräldrar till min morfar Harry Nathorst.

Ett annat av barnen var sonen Birger Leopold Windahl vars sonsons son, Urban Windahl ägnat sin släkt en del av sin hemsida.

Tillbaks till antavlan

Tillbaks till första sidan!


Uppdaterad 28 december 2001
Copyright Elisabeth Thorsell